Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Nacionalno tržište roba i usluga Srbije

Na ovom portalu moguće je naći sve robe koje se proizvode i sve usluge koje se nude na tržištu Republike Srbije.

Objedinjavanje proizvodnje svih roba i pružanja svih usluga, na nivou tržišta Republike Srbije, ima za cilj povećanje efikasnosti prometa roba i usluga na domaćem tržištu i podsticaj za njihov plasman na inostrano tržište.

Cilj ovog Programa je da u minimalnom vremenskom roku popiše sve proizvodne kapacitete, količinu i odgovarajući kvalitet roba i usluga i da ih ažurno u kontinuitetu prezentuje. Ovim omogućavamo povećanje konkurentnosti domaćim preduzećima ali i mogućnost njihovog zajedničkog nastupa, zajedničko formiranje cena ali i zajednički marketing na stranom tržištu.

Program je jednostavan za upotrebu i razvrstan po proizvodima i uslugama a potom i po proizvođačima.

Svi privrednici na Nacionalnom tržištu roba i usluga Srbije mogu da prezentuju i ponude svoje proizvode i usluge popunjavanjem namenskog jednostavnog i efikasnog Upitnika. Dobijene podatke, za najkraće vreme ažuriramo i postavljamo na jedinstveni portal Nacionalnog tržišta ali i na odgovarajuća Regionalna tržišta roba i usluga, u odnosu na sedište preduzeća. Obaveza privrednika je da ažuriraju svoje date podatke.

Program, osim ponude roba i usluga, ima i veoma važan zadatak - pokretanje Programa samozapošljavanja, u malim i srednjim preduzećima, samostalnim radnjama, agencijama itd, jer čak 70-80% svetske proizvodnje obavlja se u malim i srednjim preduzećima.

Preduzeće koje se prezentuje na Nacionalnom tržištu, pored ažuriranja svojih podataka, ima obavezu da, preko svog lica za kontakt, omogući dostupnost potrebnim informacijama, Programu i zainteresovanim licima za konkretnu robu i/ili uslugu a sve u cilju stvaranja uslova za otvaranje novih radnih mesta.

Stručni tim Programa prikuplja i obrađuje dobijene podatke, analizira tržište i predlaže moguće započinjanje novih ekonomski-opravdanih poslova kao podsticaj inicijativama o samozapošljavanju ali i proširivanju postojeće proizvodnje, kroz smernice o njihovoj realizaciju.

Težimo da kroz ovaj program pospešimo finalizaciju proizvodnje kao Nacionalnom interesu, čime se otvaraju i realne mogućnosti za njihovo fokusirano investiranje.

U tom smislu, prezentujemo i potrebe za zapošljavanje sa stalnim ili povremenim angažovanjem zaposlenih uz mogućnost da poslodavac zatraži neophodan profil zaposlenih, za tačno određenu poslovnu aktivnost.

Program Samozapošljavanja pojašnjava načine za registrovanje malih i srednjih preduzeća, samostalnih radnji i agencija i ukazuje na ključne procese u pripremi vrste poslovanja, kvaliteta, standarda, kontinuiteta proizvodnje i na ponudu i potražnju, na kompletnom Nacionalnom tržištu roba i usluga.

Ovim programom dajemo i smernice o načinima za obezbeđenje sredstava u postojećim Zakonskim uslovima, preko Poslovnih banaka i Republičkih fondova, kontaktiramo te ustanove za eventualne dopunske informacija o načinu pribavljanja potrebnih sredstava za započinjanje novih poslovnih aktivnosti.

Program Nacionalnog tržišta roba i usluga prati i program Nacionalnog tržišta rada, ideja i inicijativa, usmeravajući ih prema procesu Samozapošljavanja.

Obaveza Nacionalnog tržišta roba i usluga je i da pruži odgovore na postavljena pitanja vezana za Samozapošljavanje, mišljenja i smernice za zapošljavanje uvažavajući druge predloge i mišljenja, i dobre poslovne ideje koje su proistekle u poslovnom svetu.

U ovom Programu neophodan segment su i propisi za poslovanje u privredi Republike Srbije, propisi na Kosovu i Metohiji i propisi Evropske Unije, sve sa ciljem postepenog upoznavanja i prilagođavanja propisima Evropske Unije, i planiranje investicija neophodnih za to prilagođavanje.

Suština Programa Nacionalnog tržišta roba i usluga Srbije jeste marketing celokupne privrede Republike Srbije na inostrano tržište, povećanje izvoza i smanjivanje uvoza.


17321456