Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

SADRŽAJ SAJTA www.opstinesrbije.com

Na ovom sajtu su Vam na raspolaganju privredne, društveno-političke i druge informacije iz 165 opština i/ili 25 okruga u Srbiji.

Pretraživanje je moguće izborom:

 • željene opštine u meni-u “Član NTRUS”– otvoriće se prezentacija njene privrede na portalu Nacionalnog tržišta roba i usluga Srbije (NTRUS),

 • okruga u meni-u “Okrug Srbije”- u dodatnom prozoru otvoriće se spisak opština tog okruga a izborom željene opštine, u tom prozoru, link za web sajt prezentacije njene privrede na portalu NTRUS ili link za web sajt njene zvanične prezentacije,

 • željene opštine u meni-u “Opštine na mapi Srbije”–u dodatnom prozoru otvoriće se spisak opština okruga u kojem je ona razvrstana a izborom željene opštine, u tom prozoru, link za web sajt prezentacije njene privredne na portalu NTRUS ili link za web sajt njene zvanične prezentacije,

 • meni-a “Abecedni spisak opština Srbije”- u dodatnom prozoru otvoriće se spisak svih opština Srbije a izborom željene opštine, u tom prozoru, spisak opština okruga u kojem je ona razvrstana, link za web sajt prezentacije njene privredne na portalu NTRUS ili link za web sajt njene zvanične prezentacije.


Nacionalno tržište roba i usluga Srbije

U saradnji sa opštinama,

Nacionalno tržište roba i usliga Srbije (NTRUS) aktivno učestvuje u praćenju privrednih aktivnosti opština i regiona koji realizuje kroz:

 • popisivanje svih privrednih kapaciteta opština i analitičku obradu podataka o privrednim delatnostima u opštinama i regionima,
 • ažuriranje privrednih kapaciteta, sa predstavnicima opštine i njihovu prezentaciju - oglašavanje na portalu NTRUS, www.trzistesrbije.com,
 • pripremanje preduzeća za start-up i predlaganje mera za proširivanje njihovih postojećih delatnosti, koji će operativno pratiti strategiju razvoja opštine u cilju otvaranja novih radnih mesta i povećanja zaposlenosti, a sve u skladu sa strategijom razvoja opštine,
 • aktivno podržavanje i iniciranje privrednih aktivnosti organizovanih od strane opštine,
 • obavezu da informiše lokalne medije o privrednim aktivnostima u opštinama, regionima i Republici Srbiji,
 • organizovanje okupljanja privrednika iz opština – regiona i informisanje o privrednim kretanjima i aktivnostima, dva puta godišnje, a u saradnji sa opštinom,
 • poboljšanje preduzetničke infrastrukture i organizovanje privrednog života opštine i regiona, uz masovno angažovanje svojih promotera,
 • obavezu da promoviše opštinu kroz aktivno marketinško učešće, samostalno i u saradnji sa opštinskim marketiškim kapacitetima,
 • pružanje pomoći u kreiranju elektronskih prezentacija mesnim zajednicama i informisanje o ekonomskim kretanjima i privrednim inicijativama,
 • predloge o mogućnostima regionalne saradnje sa drugim regionima, Ministarstvima, Agencijama i domaćim i međunarodnim investitorima,
 • učešće i podsticanje humanitarnih aktivnosti u opštinama i regionima,
 • apolitičnost zaposlenih i promotera i zabranu njihovog angažovanja u političke svrhe.

Takođe, NTRUS realizuje i aktivnosti:

 • potrebne u analizama za zapošljavanje, u skladu sa strategijom o razvoju opština,
 • organizovanja prekvalifikacija, po posebnim zahtevima opština,
 • izrade biltena opština koji će osim njenog opšteg prezentovati i privredne kapacitete i mogućnosti za investiranje u njoj i distribuirati ga kao dodatak najtiražnijim dnevnim novinama u Republici Srbiji, sve u saradnji sa opštinama.

Pronađite željenu opštinu na karti Srbije


17321469