Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Organizacija

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Organizacija

Nacionalno tržište roba i usluga je organizovano kao hijerarhijska organizacija sa 4 nivoa organizovanja:
 

  • Direkcija NTRUS
  • Regionalni centri
  • Opštinski centri
  • Promoteri

Direkcija NTRUS je smeštena u Beogradu, na adresi YBC Novi Beograd, bul. Mihaila Pupina 10 D/ 102.

Mail za kontakt je: office@trzistesrbije.com

ORGANIZACIONA STRUKTURA NTRUS


17321473