Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

OSIGURANJE

Sektor uredjuje Fakultet za trgovinu i bankatstvo Univerziteta BK


Na ovoj stranici možete dobiti odgovore na Vaša pitanja, savete i konsultacije od profesora i stručnih saradnika Fakulteta za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić“. Takođe možete dobiti i sve informacije o osiguranju ljudi i materijalnih dobara od strane osiguravajućih društava i banaka.

Veliki broj bivših studenata Fakulteta za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić“ koji se nalaze u upravnim odborima i na visokim položajima u svim bankama regiona, revizorskim kućama i osiguravajućim društvima garant su da će te informacije biti tačne i od velike koristi za Vaše poslovanje.

Vaša pitanja možete slati na sledeću e-mail adresu info@ftb.uni-bk.ac.yu


17321487