Nacionalno Tržište Roba i Usluga Srbije – SOKO GROUP

Nacionalno Tržište Roba i Usluga Srbije (NTRUS) je ogranak preduzeća SOKO GROUP  koje je osnovano 1996. god. i čijem sastavu posluju još : SOKO INVESTMENT , SOKOAGRAR, SOKO SECURITY, RADIO SKY i JAHTING KLUB – RESTORAN GABBIANO .   Kompanija je registrovana između ostalog za :

  • Obezbeđenje poslovnih sistema
  • Fizičko obezbeđenje
  • Video nadzor
  • Protiv-požarni sistemi
  • Protiv- provalni sistemi
  • Monitoring centar

Alarmni sistemi imaju širok spektar primene. U tehničkoj zaštiti, od najmanjih poslovnih i stambenih prostora do velikih poslovnih centara, banaka, obrazovnih ustanova, sportskih objekata, magacinskih prostora. Osnovna namena alarmnog sistema je zaštita imovine,a SOKO SECURITY koristi opremu renomiranih italijanskih proizvođača, s tim da je OPTEX najčešće korišćena marka.

Soko Security nudi usluge daljinskog nadzora alarmnih sistema sa objekata i kontrolu pristupa  preko svog monioring centra. Monitoring centar je opremljen najsavremenijom tehnologijom i obučenim operaterima koji registruju neovlašćene upade, požare ili panik pozive i u skladu sa njima i reaguju izlaskom na lice mesta u najkraćem vremenskom roku.

Funkcija sistema video nadzora je obezbeđenje informacija korisniku, radnicima fizičkog obezbeđenja određenog objekata, radi pravovremene reakcije, kao i arhiviranje informacija radi eventualne naknadne istrage.

Prilikom projektovanja sistema video nadzora uzimaju se u obzir specifičnosti samog objekta, njegov položaj i namena pre svega. Firma SOKO GROUP ugrađuje isključivo proverenu opremu renomiranih svetskih proizvođača: DVC, DSC, SONY (moguće je i korišćenje druge opreme u skladu sa zahtevima korisnika usluga)

Protiv-požarni sistemi za dojavu požara služe za rano obaveštenje o požaru u objektu i sastoje se od sledećih komponenti: požarne centrale požara, požarnih sirena i svetlosnih indikatora ili ručnih javljača požara.

Firma SOKO GROUP prilikom vršenja ugradnje protiv-požarnih sistema koristi renomiranu italijansku opremu marke OPTEX.

Pripadnici službe obezbeđenja su za poslove obezbeđenja osposobljeni preko kurseva borilačkih veština, kurseva protiv požarne, protiv diverzione zaštite i obuke za rukovanje vatrenim oružjem.

Radnici firme SOKO SECURITY su opremljeni sredstvima veze (motorola), UHV sistemom radio veze i opremom za sprečavanje izvršioca krađe i oštećenja  i uniformisani su u skladu sa propisima firme.

SOKO GROUP  se  bavi i poslovima iz oblasti poljoprivrede (SOKO AGRAR). Na površini od 47 ha, na obroncima Fruške Gore, na granici KO Čortanovci i KO Beška, u severnom delu na padini ka Dunavu preduzeće poseduje vinograd ( 20 ha crnih vinskih sorti, 20 ha belih vinskih sorti i 7 ha stonih sorti)

SOKO INVESTMENT se bavi izgradnjom stambenih i nestambenih zgrada.

Između ostalog preduzeće SOKO GROUP  u svom sastavu poseduje i RADIO SKY (107.4 MHz) , kao i Jahting klub i restoran (splav) GABBIANO (ex Hrabro srce).

Kontakt

Petra Martinovića 21/IV sprat/8
Beograd, Srbija 11000

www.trzistesrbije.com
office@trzistesrbije.com