Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Pupin Telekom AD

PUPIN TELEKOM AD, Beograd-Zemun članovima Biznis kluba nudi:

  • konsultantske usluge,
  • predavanja po temama upotrebe novih tehnologija u poslovanju,
  • predstavljanje svojih tehnoloških rešenja i inovacija i
  • stručne usluge kroz zajedničke razvojne projekte.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 011 / 30-70-516

Telefon:

Kontakt osoba: Miroslav Radovanović

NTRUS e-mail: info@pupintelecom.co.rs

Kontakt e-mail: info@pupintelecom.co.rs

Telefon fax: 011 / 26-10-583

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


17321448