Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

AMSS POSLOVNI SISTEM

AMSS POSLOVNI SISTEMI, Beograd-Zvezdara, će članovima Biznis kluba odobriti sledeće usluge po pogodnostima:

  • prioritetno izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola i dozvola za upravljanje tuđim vozilom,
  • organizovanje učlanjenja u AMSS sa brojnim povlasticama,
  • popust od fiksno 20 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS) na avio kartama u međunarodnom avio saobraćaju,
  • popust u avio - taksiju (visina je prema vrsti aranžmana),
  • popust na turističkim aranžmanima po dogovoru,
  • izrada propratnica i tranzitnih isprava u carinskom postupku (na graničnim prelazima) uz upotrebu garancije uvoznika ili špeditera koji vrši carinjenje robe (8 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS uključen je PDV + takse + ostali troškovi),
  • popust: od 10% na tehnički pregled vozila,
  • popust od 5% na obuku i polaganje vozačkog ispita
  • prioritetne i kompletne usluge pri registraciji vozila.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: +38111 3044 408

Telefon: +38111 3044 456

Kontakt osoba: Alelsandar Stefanović

NTRUS e-mail: amssps@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail:

Telefon fax: +38111 240 2009

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


17321427