Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

NARR - Nacionalna Agencija za regionalni razvoj

Dana 11. februara 2009. godine direktor Republičke Agencije za razvoj malih i srednjih reduzeća i preduzetništva, g-din Goran Džafić i direktor Nacionalnog tržišta roba i usluga Srbije, g-din Miodrag Kapor potpisali su Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa ciljem unapređenja zajedničkog poslovanja kroz realizaciju „Projekta Nacionalno tržište roba i usluga Srbije“.

Ugovorne strane su se obavezale da se angažuju na:

  1. međusobnoj promociji, na konferencijama, sajmovima i seminarima,
  2. stvaranju povoljnije privredne klime u lokalnim samoupravama,
  3. afirmaciji proširenja proizvodnje i otvaranju novih radnih mesta,
  4. smeravanju privrede ka profitabilnim i izvozno orijentisanim projektima,
  5. smanjenju deficita,
  6. uvođenju informacionih tehnologija i
  7. stvaranju povoljnije slike o privredi svake opštine i Srbije u celini.

Realizacija Projekta Nacionalnog tržišta roba iusluga Srbije podrazumeva formiranje i ažuriranje jedinstvene elektronske baze podataka i ispomoć u izradi projekta za sveprivredne subjekte Srbije i lokalne samouprave (opštine i MZ), izradu web sajtova i analitičku obradu podataka.

Republička Agencija za razvoj malih i srednjihreduzeća i preduzetništva će podržati realizaciju tog projektauključivanjem u svoje planove aktivnosti, kroz njegovu javnupodršku.

Informišite se kako da započnete sopstveni posao uz pomoć start up kredita i o proceduri za registraciju privrednog društva i preduzetništva kroz publikacije Agencije:

  1. Start up krediti
  2. Najčešća pitanja i odgovori

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 011 /3282 - 965

Telefon:

Kontakt osoba: Mladen Stojanović

NTRUS e-mail: mspp@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail: mladen.stojanovic@sme.gov.rs

Telefon fax:

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


17321436