Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Flora - Vodni do d.o.o.

FLORA DOO - Vodni do, Bela Palanka, odobrava popust članovima Biznis kluba od 30% na važeći cenovnik, na čajeve i medicinske čajeve.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 018 / 856-446

Telefon: 063 / 421-617

Kontakt osoba: Mladen Marković

NTRUS e-mail: mladen.rs@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail: mladen.rs@hotmail.com

Telefon fax: 018 / 855-590

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815656