Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

BISER Ugostiteljska radnja

UGOSTITELJSKA RADNJA BISER, Niš-Mediana, odobrava popust članovima Biznis kluba od 10% na važeći cenovnik, na usluge koje ugovore sa ovim poslovnim partnerom.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 063 / 8136-137

Telefon:

Kontakt osoba: Trpeski Aleksandar

NTRUS e-mail: ur.biser@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail:

Telefon fax:

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815651