Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Progres Omladinska Zadruga

OMLADINSKA ZADRUGA PROGRES, Zrenjanin, će obezbediti:

 • potreban broj kandidata za rad na Projektu NTRUS i
 • dostaviti naloge za angažovanje lica.

najčešći poslovi na kojima se angažuju zadrugari su:

 • Iskopi zemlje i sve vrste zemljanih radova,
 • Utovar, istovar i pretovar robe,
 • Održavanje higijene u poslovnim prostorijama, halama i magacinima,
 • Kurirski poslovi,
 • Uređenje i održavanje fabričkih krugova, zelenih i javnih površina,
 • Očitavanje strujomera, vodomera i plinomera,
 • Podela računa, lifleta, kataloga i ostalog reklamnog materijala, lepljenje plakata,
 • Dežurstvo i obezbeđenje priredbi, kulturnih, sportskih i turističkih manifestacija,
 • Rad u ugostiteljskim objektima,
 • Sezonski poslovi u građevinarstvu,
 • Rad na anketiranju.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 023 / 563-211

Telefon: 063 / 1065-016

Kontakt osoba: Stevica Šavija

NTRUS e-mail: oz.progres@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail: ozp@mgnet.co.yu

Telefon fax: 023 / 563-210

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815649