Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

CENTAR ZLATAR Nova Varoš

CENTAR ZLATAR, Nova Varoš, specijalna bolnica za rehabilitaciju, odobrava popust članovima Biznis kluba od 10% na usluge koje ugovore sa ovim poslovnim partnerom.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 033 / 61 - 880

Telefon:

Kontakt osoba: Obućina Đorđe

NTRUS e-mail: zlatar@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail:

Telefon fax: 033 / 61 - 481

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815653