Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

TOP SECURITY ZUTR

TOP SECURITY ZUTR, Kraljevo, odobrava popust članovima Biznis kluba od 10% na:

  • ugradnju električne instalacije i opreme, alarmnih sistema,video nadzora, interfona i sistema PPZ
  • tehničko obezbeđivanje objekta.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 036 / 359-690

Telefon: 064 / 123-8399

Kontakt osoba: Predrag Marković

NTRUS e-mail: topsecurity@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail: topsecurityinfo@sezampro.co.yu

Telefon fax: 036 / 359-690

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815654