Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Opšte udruženje preduzetnika Novi Bečej

OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA BEČEJ, Novi Bečej, odobrava popust za sve članove Biznis kluba, od 35% na važeći cenovnik, na usluge koje ugovore sa ovim poslovnim partnerom.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 023 / 771-262

Telefon:

Kontakt osoba: Svetozar Peskar

NTRUS e-mail: udruzenje.preduzetnika.nb@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail: zanatlijenb@sksyu.net

Telefon fax: 023 / 771-262

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815660