Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Ordinacija Dermatovenerolog Slobodan Ješić

ORDINACIJA DERMATOVENEROLOG SLOBODAN JEŠIĆ, Užice, članovima Biznis kluba odobrava popust od 10% na važeći cenovnik, na cene svojih roba i usluga.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 065 / 801 -3060

Telefon: 031 / 519 - 777

Kontakt osoba: Direktor Slobodan Ješić

NTRUS e-mail: od.slobodanjesic@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail:

Telefon fax:

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815647