Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Blažeks D.O.O.

BLAŽEKS DOO, Kragujevac- grad, odobrava popust članovima Biznis kluba, od 10% na osnovne cene svih proizvoda iz proizvodnog programa nameštaja.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 063/602-336

Telefon:

Kontakt osoba: Blagoje Vasiljević

NTRUS e-mail: blazeks@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail: blazeks@nadlanu.com

Telefon fax: 034/370-336

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815646