Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Fakultet za menadžment MSP

FAKULTET ZA MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (FMMSP) osnovan je 2000. godine, rešenjem Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. Fakultet je dobio akreditaciju za naučnoistraživački rad i sertifikat za kvalitet i nalazi se u sastavu Univerziteta „Privredna akademija“ Novi Sad.

Školske 2010/2011. FMMSP upisuje X generaciju studenata na osnovne akademske studije – studije prvog stepena, nakon čijeg završetka studenti stiču diplomu akademskog obrazovanja i stručni naziv menadžer (180 ESPB). Osnovne akademske studije FMMSP realizuje u trajanju od tri školske godine, odnosno šest semestara.

Sadržaji predmeta su utvrđeni saglasno zahtevima i potrebama tržišta i privrede, čime FMMSP obezbeđuje kvalitetno stručno obrazovanje i praktičnu osposobljenost menadžera za rad u privrednim i poslovnim sistemima.

Prednost studiranja na FMMSP je rad u manjim grupama studenata, a redovnost nastave, koju obuhvataju predavanja i vežbe, prati i stručna praksa i izrada> seminarskih radova, biznis planova i studentskih prezentacija na zadatu temu.

Za studente koji su u radnom odnosu, FMMSP organizuje popodnevnu nastavu na Fakultetu, najbolje studente stipendira FMMSP, a određen broj dobija radno mesto na Fakultetu.

Na osnovne akademske studije može se upisati lice koje je završilo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Kandidati, koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija, polažu prijemni (kvalifikacioni) ispit koji se sastoji iz Testa opšte kulture i intervjua.

Studenti srodnih fakulteta mogu upisati II ili III godinu, a lica sa završenom višom školom, kao i lica koja su završila visoke strukovne studije, mogu upisati III godinu.

FMMSP realizuje diplomske akademske studije (studije drugog stepena) – master i doktorske akademske studije (studije trećeg stepena).

 

27. april 2010. godine

FAKULTET ZA MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA AKREDITOVAO STUDIJSKE PROGRAME

Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća akreditovao je studijske programe:

  1. Osnovne akademske studije
  2. Diplomske akademske studije - master
  3. Doktorske studije

Fakultet u skladu sa vizijom i misijom razvoja nastavlja politiku upisa studenata u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju u školsku 2010/2011. godinu.

 

Sve informacije možete dobiti na telefone: 011 / 26 -20 - 866.

Prijava kandidata može se vršiti i putem e-maila: office@fmmsp.edu.rs

Web adresa: www.fmmsp.edu.rs

Fakultet za menadžment MSP, Beograd-Palilula, daje popust, za članove Biznis kluba, od 30% na osnovne cene svojih usluga.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 011/26-20-866

Telefon:

Kontakt osoba:

NTRUS e-mail: fmmsp@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail: office@fmmsp.edu.rs

Telefon fax:

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815590