Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

TEHNOGRAD- INŽENJERING d.o.o.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 036 / 373-310

Telefon: 036 / 373-320

Kontakt osoba: Jovanović Milun

NTRUS e-mail: tehnograd@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail: tehnograd@ptt.yu

Telefon fax: 036/373-310-320

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


17321442