Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

SKRIN DOO Preduzeće za trgovinu, usluge i obezbeđenje

SKRIN DOO, Beograd-Čukarica, odobrava popust članovima Biznis kluba od 10% na usluge:

  • registracija motornih vozila i
  • štampanje i fotokopiranje dokumenata.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 011/ 23-43-048

Telefon: 065 / 80000-10

Kontakt osoba: Dragoslav Kapor

NTRUS e-mail: skrindoo@eunet.rs

Kontakt e-mail: skrin1@trzistesrbije.com

Telefon fax: 011 / 23-43-048

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815642