Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

FALK

FALK, Kikinda, odobrava popust, u odnosu na važeći cenovnik, članovima Biznis kluba, na robe i usluge, od:

  • 5%, na kompjutersku opremu,
  • 30%, na održavanje i servisiranje kompjuterske opreme,
  • 30%, na fotografske usluge,
  • 20%, na video usluge i
  • 20%, na marketinške usluge.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon:

Telefon:

Kontakt osoba: Atila Tot

NTRUS e-mail: falk@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail:

Telefon fax:

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815628