Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Kopernikus cable network d.o.o. (TV K::CN)

Kopernikus cable network d.o.o. (TV K::CN), Niš-Grad, daje popust, za sve članove biznis kluba, od 30% na važeći cenovnik, na usluge koje ugovore sa ovom medijskom kućom.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 018 / 519 - 400

Telefon: 018 / 519 - 401

Kontakt osoba: Generalni direktor Vladan Mitić

NTRUS e-mail: kopernikus@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail: tvkcn@tvkcn.net

Telefon fax:

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


17321445