Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Agencija Sirijus - nedeljnik BONUS

Izdaje podlistak beogradskom listu PRESS i to ponedeljkom sa tiražom od 100 hiljada primeraka. Kategorisan je u pisani medij na nacionalnom nivou. Distribuira se u svim opštinama Republike Srbije, a svoj tiraž ima i u Crnoj Gori.

AGENCIJA SIRIJUS - NEDELJNIK BONUS, Kraljevo, odobrava popust članovima Biznis kluba od 30% na važeći cenovnik, na cene svojih roba i usluga.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 036 / 327 - 555

Telefon:

Kontakt osoba: Direktor Nebojša Savić

NTRUS e-mail: bonus@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail: bonus@trzistesrbije.com

Telefon fax: 036 / 327 - 556

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


17321430