Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

Agencija za konsalting Biznis link

AGENCIJA ZA KONSALTING BIZNIS LINK, Kragujevac - grad, odobrava popust za članove Biznis kluba, od 10% na važeći cenovnik po jednom polazniku, za usluge:

  • Poslovni seminari u okviru Agencije iz oblasti poslovne komunikacije i retorike, odnosa sa javnošću i menadžmenta,
  • Polaznike poslovne škole za odnose sa javnošću i poslovne komunikacije i
  • Polaznike Business week-a koja radi u periodu jun - avgust tekuće godine.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 034 / 363 - 181

Telefon: 064 / 17-88-212

Kontakt osoba: Danijela Nedić

NTRUS e-mail: biznis-link@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail: dnedic@biznis-link.rs

Telefon fax: 034 / 363 - 181

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815631