Nacionalno tržište roba i usluga Srbije - Radio Televizija Srbije

Uz podršku

Poslovni partneri

Medijski partneri

Reklame

SZR Video Foto Alfa

VIDEO FOTO ALFA, Novi Sad - grad, odobrava popust članovima Biznis kluba za:

  • Snimanje video kamerom i fotografisanje na terenu - 20%
  • Instalacije video nadzora - 5%,
  • Konvertovanje (prebacivanje) sa svih vrsta medija na DVD - 10%,
  • Reklamiranje na TV "Jasenjin" Novi Sad - 5% na sve vrste reklama,
  • Reklamiranje na TV "Jasenjin" Novi Sad u dečijoj emisiji "IGRAMO SE" - 10%.

Kontakt i popust možete ostvariti putem:

Telefon: 021 / 64-33-392

Telefon: 064 / 161-58-82

Kontakt osoba: Vlasnik Jovan Čiča

NTRUS e-mail: video.foto.alfa@trzistesrbije.com

Kontakt e-mail: video.foto.alfa@trzistesrbije.com

Telefon fax:

Povratak na Biznis Klub                                             Pogledajte sajt


15815639